Rozliczenie PIT 2017 online z ulgą na dzieci

Prawie codziennie pojawiają się w mediach informacje o tym, że w Polsce rodzi się zbyt mało dzieci, że sytuacja demograficzna w naszym kraju jest nie najlepsza a nawet zła. Głęboki niż demograficzny stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłej gospodarki kraju. Główny Urząd Statystyczny podał informację, że obecnie na świat przychodzi niemal dwa razy mniej Polaków niż miało to miejsce w czasie wyżu demograficznego w latach 80-tych.

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stoi przed wyzwaniem. W jaki sposób zapewnić młodym rodzicom warunki do zakładania rodzin i godnego wychowywania dzieci-kolejnych pokoleń? Instrumentami polityki rodzinnej są Karta Dużej Rodziny, program 500 +, czy polityka fiskalna, dająca możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej i zmniejszenie wartości podatku dochodowego do zapłacenia urzędowi skarbowemu. Polacy bardzo chętnie korzystają z ulgi na dzieci, a rozliczenie roczne pit za 2017 z jej uwzględnieniem pozwala na oszczędzenie w skali roku naprawdę sporych kwot. Jeśli rodzic spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, może rozliczając PITy 2017 , w swojej deklaracji PIT 37 lub PIT 36 (także deklaracji PIT online) wpisać kwotę przysługującej ulgi. należy pamiętać równIeż o wypełnieniu PIT/O wpisując w odpowiednie rubryki numery PESEL dzieci, lub , jeśli ich nie ma , imiona, nazwiska i daty urodzenia). Jeśli nasz PIT za 2017 rok uwzględnia odliczenie ulgi prorodzinnej, musimy go złożyć samodzielnie, bez pośrednictwa pracodawcy. Oczywiście, jeśli nie wiemy, jak rozliczyć PIT, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy jaką jest program do rozliczania PIT 2017, który pomoże nam zapłacić jak najniższy podatek dochodowy.Jednym z popularniejszych programów jest PITax.pl Łatwe podatki, dzięki któremu możliwe jest wysłanie do urzędu skarbowego wersji elektronicznej wypełnionego formularza podatkowego. Program po przeanalizowaniu odpowiedzi na kilka łatwych pytań, dokona wyboru właściwej dla podatnika deklaracji PIT i zasugeruje ulgi podatkowe, w tym ulgę prorodzinną, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki.

Rozliczenie PIT 2017 - komu przysługuje ulga na dzieci?

Najczęściej polscy podatnicy korzystają z ulgi prorodzinnej. Wysokość odpisu jest uzależniona od liczby dzieci, będących na utrzymaniu rodziców. Z ulgi prorodzinnej mają prawo skorzystać wszyscy rodzice biologiczni, opiekunowie mający przyznane przez sąd prawa do opieki nad dzieckiem a także osoby pełniące pieczę zastępczą. Pozbawieni tego podatkowego przywileju sąrodzice, którym zostały odebrane prawa rodzicielskie. Zasady odliczania ulgi na dzieci za rok 2017 są takie same jak w latach poprzednich. W dalszym ciągu musi być spełniony warunek wspólnego zamieszkania rodzica/opiekuna/rodzica zastępczego z dzieckiem lub dziećmi, na które przysługuje ulga (źródło).Prawo do ulgi przysługuje rodzicom niepełnoletnich, niezamężnych/nieżonatych dzieci, także tym pobierającym zasiłek pielęgnacyjny, otrzymującym rentę socjalną. W przypadku dzieci uczących się i uzyskujących dochody, warunkiem jest, żeby roczny dochód nie był wyższy niż 3089 zł. Oczywiście z największej kwoty odpisu skorzystają osoby mające dużą rodzinę, czyli troje i więcej pociech. W przypadku czworga dzieci, w kieszeni podatnika może zostać nawet 6 924 zł

Rozliczenie PIT 2017 - można dostać zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Jeśli kwota obliczonego w deklaracji PIT podatku dochodowego jest niższa niż odpis z tytułu ulgi na dzieci to podatnik może spodziewać się wpłaty z urzędu skarbowego na konto. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi. Przysługuje on jednak tylko do wysokości sumy odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wyliczając kwotę zwrotu program nie będzie brał pod uwagę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odliczonych w PIT 28 , PIT 36L, PIT-16A lub PIT-19A.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

 

Materiał zewnętrzny

Autor

Redakcja

samaprzyjemnosc.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz